Postumt Henry Olsson

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Berättelsen om Hörbys förvandling
under de senaste 150 åren

Vill vill här rikta ett stort tack till Henry Olssons maka Elsi Olsson, som idag har © upphovsrätten till sin makes gedigna bok om Hörby.
Vi har fått tillstånd att använda material från boken "Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren".

 

Vi har valt vissa delar av boken, men den innehåller mycket, mycket mer och vi skall försöka få med mer också med tiden. Det är en bok med över 500 fullmatade sidor med text och bilder. En verkligt fin bok för de som vill veta mer om Hörby. Ni som vill läsa boken i sin helhet, så finns den att låna på Hörby bibliotek.

 

Vi skall försöka presentera materialet på ett hedrande sätt, både
 postumt för Henry Olsson och för Elsi Olsson.
Tack Elsi
Gammalstorpsgruppen

   
   

Henry Olsson

   

Henry föddes i Hörby 1924 och levde, så gått som hela sitt liv, i byn. Han var äldst i en syskonskara på fyra. Föräldrar var Hjalmar och Natalia Olsson. Hjalmar var tunnbindare och hade sin verkstad intill boningshuset på Kristianstadsvägen.

Henry hade sin första anställning på Mellersta Skåne, där han delade ut tidningar, men bytte sedan arbetsplats till J. W. Peterssons möbelaffär. Där utbildade han sig till tapetserare och 1944 kunde han titulera sig som sådan.

Han gifte sig med Elsie 1947 och de bosatte sig då först i Höör, vilket var Elsies hemort. Lustigt nog, bodde man på Hörbyvägen. Henry cyklade då dagligen ”Höörslinjen” mellan hemmet och arbetsplatsen.

1949 föddes deras son och året efter flyttade man till Hörby och bodde då på Västergatan.

Somrarna tillbringades vid Hörby Ringsjöstrand, där Henry själv byggt en sommarstuga. Denna såldes dock när familjen byggde eget hus vid Ängsgatan, år 1962.

Henry var mycket aktiv inom ishockeyn i Hörby och vintertid kunde man se honom spola isbanan som då fanns vid skolan. Han var också lagledare för ett juniorlag. Henry var en av initiativtagarna till att bygga en konstfrusen isbana i byn. Planer som, trots mycket arbete med bl.a. konserter, tyvärr fick skrinläggas.

Henry arbetade hos Petersson möbler fram till sin pension. Han sysslade förutom med tapetseraryrket även med mattläggning, gardinuppsättning, persiennmontage och övriga sysslor som hör heminredning till.

Efter pensionen växte intresset för Hörbys historia fram och detta ämne ägnades mycket tid. Det var med stolthet han kunde hålla föredrag, leda kurser och framförallt ge ut sin bok ”Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren”.

Boken uppskattades mycket, och han fick också flera priser och utmärkelser för den.
Henry avled 2010.

   

© Observera att boken är från 2001, vilket betyder att upphovsrätten finns kvar till och med år 2051. Alla textmassor som presenteras här behöver tillstånd från upphovsrättsinnehavaren och en del bilder har upphovsrätten kvar.

Till menyn på toppen av sidan

 

Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren

Förord

Addo

Christells urmakeri

Skrot och Lumphandel

Varför heter byn Hörby

Tjyvahålet - Garnboden

Hörby Taxi

G Larssons karosseriverkstad

Befolkningen

Ispinna-Betty

Tornet Pär Olsson

Karnas Backe

Stora Hotellet

Kötthandel på Gamla Torg

Marknadstorget (Ko-Torget)

Avrättningsplaster

Gästgivaregården

Bussarna i gamla tider

Brandkåren i Hörby

Fotograf Ester Göransson

Fiskhandel i Hörby

Per "Tue" Nilsson

Smedmästare Löfqvist

Källor, upphovsrätt ...

Flustret

"Bullerkrona" Svensson

 

 

Nils Bengtssons stenhuggeri

 

 

 

 

Förord
   

Till menyn på toppen av sidan

 

Varför heter byn Hörby?

Till sidan Hörby tätort

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Befolkningen X
   

Till menyn på toppen av sidan

 

Fiskhandeln i Hörby

Till länken Fiskhandlare och Fiskaffärer

Catharain Persson väger upp sill till fruarna
Esbjörnsson och Frank.
Bild ID: Fiskhandel_003.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1944.

 

Till menyn på toppen av sidan

 

 

Stora Hotellet

Till sidan Hörby tätort/Stora hotellet

   
   

Den gamla gaslampan som syns framför hotellet inköptes från Kongens Nytorv i Köpenhamn.
Nu renoverad i Museets trädgård
(där ingen kan se den).

   
   

Troligen invigningen av Hörby Hotel, 1900.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Gästgivaregården

Till sidan Hörby tätort/Gästgivaregården

   
   

Gästgiveriet i Hörby på 1800-talet. Byggnaden revs 1900 och ersattes då av Hörby-hotell, nuvarande Stora Hotellet.

Gamla gästgiverigården rivs.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Flustret

Till sidan Hörby tätort/Flustret

   
   

Flustret som tillhörde Grosshandlare Carl Lindkvist, Hörby valskvarn, och som ligger där vid ån än idag. Fastigheten har även används som scoutstuga och idag finns en fiskeklubb där. Det staket å taket, med flaggstång som inramade en terrass finns ej kvar. Likaså har gavelfönstret ersatts med en altandörr. Årtal okänt

Vid Flustret. Från vänster: kamrer Lysell, Maria Lindkvist född
Thorsson, Sven Lindkvist, Irene Lysell och längst till höger grosshandlare Karl Lindkvist.
Årtal okänt.

   
   

Flustret
Bild ID: HH_3488_Delförstoring

   
   

Flustret som tillhörde Grosshandlare Carl Lindkvist, Hörby valskvarn, och som ligger där vid ån än idag. Fastigheten har även används som scoutstuga och senare fanns en fiskeklubb där. Det staket å taket, med flaggstång som inramade en terrass finns ej kvar. Likaså har gavelfönstret ersatts med en altandörr. Årtal okänt.
Bild ID: HH_3488

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Addo  
   
   

 

Addo startade i Hörby 1952 med Nils Holmberg som Platschef. 1957 inträffade en svår olycka med flera skadade en man tog. 1968 i dec. lades fabriken ner och tillverkningen av räknemaskiner flyttades till moderfabriken i Malmö. En tid efter Addo flyttat kom Ljungmans från Malmö att disponera lokalerna, Ljungmans tillverkade bensinpumpar. Omkring 1970 flyttade även Ljungmans sedan Hörby Kommun vägrat att renovera lokalerna. Kommunen ansåg sej inte har orsak att göra detta eftersom man inte ägde lokalerna ej heller fastigheten. Efter Ljungmans kom Chris Marin och sedan Abicon.
Fotograf: okänd men sökes.

Till menyn på toppen av sidan

 

"Tjyvahålet" – Garnboden

Titta på bilder och annonser från Granboden

   
   

Nya Garnboden ligger på hörnan, i hörnhuset.

Annons från 1920.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Ispinna-Betty

Till avdelningen om Gamla Torg

   
   

Den här damen hette Betty Svensson, men kallades i dagligt tal för "Ispinna-Betty". Hon var en välkänd Hörbyprofil, både som glass och karamellförsäljare, men även som skolstäderska.

Utsikt från kyrktornet, Gamla Torg och Storgatan. På Torget står ”Ispinna Betty” Betty Svensson.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Kötthandel på Gamla Torg

Till avdelningen om Gamla Torg

   
   

Nils 35:ans köttaffär på 1930-talet.

En torgdag omkring 1902-1910. Den gamla gaslampan som syns till vänster inköptes några år tidigare från Kongens Nytorv i Köpenhamn. Den står nu renoverad i Museets trädgård. Foto: Oscar Halldin.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Bussarna i Hörby på 1930 - 1940-talet

Till avdelningen fordon - Bussar

   

Gamla Torg var ett omtyckt motiv för dåtidens fotografer. Här står bilarna och en buss snyggt och prydligt parkerade. Några trafikljus och stängsel runt torget var det inte tal om på den tiden.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Pär "Tue" Nilsson

 

   
   

Pär "Tue" Nilsson med sin häst Karna i arbete på gamla Torg.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Christells urmakeri

Här hittar du fler guld och urbutiker i Hörby

   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1931.

Johan Christell. Ludvigsborg, borde vara 1940- eller 1950-tal.

   
   

Christells första:a affär i Ludvigsborg. kan vara 1920-tal.

Julskyltning i Johan Christells affär i Ludvigsborg.
Början av 1940-talet.

   
   

Till menyn på toppen av sidan

 

Hörby Taxi

Här hittar du fler taxi och Åkerier

   
   
 Taxistationen i Hörby 1938. Den låg då på Storgatan, där Winqvists Järn nu för tiden håller till. Sedermera flyttade Svenssons Järn in i lokalerna. Då, fanns det ett café i huset som ses längst upp. Taxi har sedan hållit till vid Esso bensinstation och sedan vid Nya Torg. Därefter hade taxi sitt tillhåll på Tingsgatan vid gaveln av "bokhandelshuset". Var taxi finns idag (2014) vet väl ingen. Mannen längst fram på bilden är Henning Silverberg.
   

Till menyn på toppen av sidan

 

Pär Olsson och Tornet

Läs och se mer om Storgatan här

   
   

1885-1910. Storgatan från Tornhuset ned mot kyrkan. Gamla Gästgiveriet finns fortfarande kvar. Tornhuset byggdes 1875 - 1880. 1946 - 1947 blåste kupolen på tornet bort i en häftig storm och man rev sedan den övre delen av tornet. Omkring 1963 revs tornfastigheten.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Hästtorget, Oxtorget, Kotorget, Parktorget, Marknadstorget. Kärt barn har många namn.
   
   

Ko- och hästhandel.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Brandkåren i Hörby  
   
   

Frivilliga brandförsvaret samlade för en gruppbild framför
Hörbys brandstation.

Här en gammal trotjänare, nu som pensionär.
Vid ratten Bengt Andersson. Foto: © Roland Pedersen.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Skrot- och lumphandel  
   
   

Anders "Vittu" Nilsson till höger var i sina bästa år en ansedd åkare i Hörby. Men genom godtrogenhet och felplaceringar förlorade han allt han ägde. På äldre dagar ägnade han sig åt skrot- och lumphandel. Han blev ett av originalen i Hörby på sin ålders höst.

   

Till menyn på toppen av sidan

 

Gösta Larssons Karosseriverkstad  
   
   

Gösta Larssons karosseriverkstad på Kristianstadsvägen.

En brandbil under byggnad, med verkstadsägaren Gösta Larsson stående på golvet,

   
   

Denna brandbil levererades till Härnösand.

 
   

Till menyn på toppen av sidan

 

Karnas Backe

Se mer under  Tivoli, Dansbanor och Marknader

   
   

Karna Persson och ev. hennes make Hans Persson.

   

 

Klicka på bildrna för att få upp respektive berättelse, av Per-Gunnar Mörck

Karnas backe Del 1
Dokument ID:  PGM_042

Karnas backe – med rätt Karna! 

Många påstår att det var servitrisen på tivolit, Karna Andersdotter som gav dess namn, andra säger att det inspirerats av tivolit Bakken i Köpenhamn.
Tyvärr är båda fel, det ligger mycket mer tragik bakom.

Karnas backe Del 2
Dokument ID:  PGM_046

Tivolit i Karnas backe

Läs  här mycket mer om Karnas backe, Hörby tivoli, marknader och många andra nöjesplatser i kommunen.

Karnas backe Del 3
Dokument ID:  PGM_048

Folkets park i Karnas backe

I del 3 bekräftas det ytterliggare att det var änkan Karna som gav namn till backen, inte servitrisen Karna som det oftast påstås.

Många gånger är det så att en osanning som uttalas tillräckligt många gånger har en tendens att då bli "sanning".

 

 

Till menyn på toppen av sidan

 

Avrättningsplatser  
   

Till menyn på toppen av sidan

 

Fotograf Ester Göransson

Se även fotografer i bygden

   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1925.

Per Andersson på Gummarp Nygård i Bessinge. Det är hans 70-årsdag. Fotograf :Ester Göransson.

   
Se fler bilder som Ester Göransson tagit i sin ateljé
   

Till menyn på toppen av sidan

 

 
Källor, upphovsrätt och lite till  
Bilderna i boken är till stor del upphovsrättsfria, det vill säga att de är tagna innan 1969, och de flesta är redan publicerade på vår hemsida sedan lång tid tillbaka.

Bilder och texter vi varit osäkra på har vi tills vidare hoppat över för att förhoppningsvis kunna få fram fotografens eller berättarens namn.

Från en del andra textförfattare i boken har vi sedan tidigare ett generellt tillstånd att publicera, från dem själva, eller arvingarna.

Lite kort om upphovsrätt kan du läsa här © (öppnas i nytt fönster).

Tack till alla er, som hjälper oss och förstår att vi skall bevara vår historia.
Gammalstorpsgruppen

Till menyn på toppen av sidan

 

 

Smedmästare Löfqvist  

Till menyn på toppen av sidan

 

Nils Bengtssons Stenhuggeri  
   
   

Till menyn på toppen av sidan

 

Alfred "Bullerkrona" Svensson

Bullerkrona Alfred Svensson.
Bild ID: HH_3655

Mannen med hatten är Alfred "Bullrekrona" Svensson. Han är just i färd med att bekräfta köpet mellan två grisahandlare. mannen med Vegamössan lär vara Magnus "Grisahandlare" från Röstånga.

   

 

Till menyn på toppen av sidan

 

Genom att använda pilarna längst upp till vänster på skärmen i din webbläsare kommer du snabbt tillbaka till din tidigare sida.

Uppdatera skärmbilden gör du enklast genom att trycka på tangenten F5. Men  du kan också använda ikonen bredvid pilarna.
Skärmbilden i en webbläsare uppdateras bara automatiskt när webbläsaren varit nerstängd och åter öppnas.

Ett bra tips för att få behållning, inte bara av våra sidor, utan av hemsidor totalt på Internet, är att ta sig de minuter det tar för att lära grunderna hur man navigera i en webbläsare.

Detta kommer att ge ett mycket smidigare "tittande" och ge mer behållning.

Exemplet visar en skärmavbildning (skärmdump) av Google Chrome webbläsare. Men fungerar på samma sätt i alla andra webbläsare, även om det kan skilja något i utseende.  
Vi kommer här att länka till våra andra sidor, där du oftast kan se flera bilder och ibland även kompletterande, eller annan text.
   

Till menyn på toppen av sidan

 

   Kerstin Berlman hyllar Henry Olsson för sin bok

 

Till menyn på toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

Till menyn på toppen av sidan

 

Texten hämtad från Henry Olssons bok "Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren".
Vi har fått rätten © av Elsi Olsson, som har upphovsrätten idag att publicera text och bilder från boken.