Per-Gunnar Mörck

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

   

Per-Gunnar Mörck

Per-Gunnar Mörck föddes 1937 i Hörby. Efter avslutad skolgång fick han jobb i sin fars speceriaffär som springpojke senare expedit. Då affärsyrket inte nämnvärt intresserade honom tog han efter avslutad militärtjänst plats på en reklamateljé i Helsingborg. 1960 flyttade han till Malmö där han fick plats som reklamman på Påhlssons butiker senare Meny. Inom butikskedjan Meny började han som offsettryckare. Som utlärd sådan erhöll han plats hos Nisse Tryckare AB. 1976 anställdes han på tekniska avdelningen på en större dagstidning som litograf.

Intresset för forskning kring släkten vaknade hos Per-Gunnar Mörck då han fann en bok av Gottfrid Björklund samt en mängd gamla Hörbykort i en skolåda i sitt föräldrahem. Släktforskningen bedrevs till en början på Hörby bibliotek för att sedan fortsätta i större skala vid Landsarkivet i Lund.

Släktens historia var hårt knuten till samhällets. Ett första försök att nedpränta samhällets historia gjordes under åren 1980-1983 i en klubbtidning. Sidorna sammanbands till en bok som fick namnet ”Hörby genom tiderna”.

Materialet om Hörby svällde och Per-Gunnar Mörck skrev ett antal artiklar som publicerades i ortens tidning. Dessa artiklar mottogs med så stort intresse att författaren beslöt att utge dem i samlat skick. Resultatet blev boken ”HÖRBY i äldre tider”.
Tro inte att Per-Gunnar slog sig till ro efter detta. Idag skriver han fortfarande fängslande berättelser hur folket levde på 1700-1900-talet. Gör fältstudier i samband med forskning på hög nivå letar han bland annat uppgifter på Arkiv Centrum Syd i Lund.

   
   

Hörby i äldre tider, av Per Gunnar Mörck.
Finns på Hörby bibliotek.

Hörby genom tiderna, av Per-Gunnar Mörck
Finns på Hörby bibliotek.

   

 

 

Skrifter som har anknytning till Hörbytrakten

 

Klicka på bilderna så kommer ett läsbart dokument upp på skärmen i ett nytt eget fönster

     

En köpmansgård i Hörby
Dokument ID: PGM_003

Johanna Herlin
Dokument ID: PGM_012

Hörbybilder
Dokument ID: PGM_009

     
     

Kring Hörbyån och dess biflöden
Del 1
Dokument ID: PGM_001

Kring Hörbyån och dess biflöden
Del 2
Dokument ID: PGM_002

En sommarfärd
Dokument ID: PGM_005

     
     

Onslongahuset
(Torpruin i Slagtoftaskogen)
Dokument ID: PGM_007

Död man dömd till döden
Dokument ID: PGM_021
Bild. Creativ Commons licens CC0

Enekarna
Dokument ID: PGM_013_01

     
     

De slogs och tog sig ett glas
Dokument ID: PGM_004
Se även vår länk:
Tivoli, Marknader och
Dansbanor i trakten

Rövarekulan
Dokument ID: PGM_022
Se även vår länk:
Tivoli, Marknader och
Dansbanor i trakten

Två mellanskånska dansställen
Dokument ID: PGM_023
Se även vår länk:
Tivoli, Marknader och
Dansbanor i trakten

     
     

Vår herre och dansbaneeländet
Dokument ID: PGM_024
Se även vår länk:
Tivoli, Marknader och
Dansbanor i trakten

 

Skatan som satte eld på
Gårdstånga by

Dokument ID: PGM_008
Bild. Creativ Commons licens CC0

 
     
     

 

Här följer lite andra skrifter som Per-Gunnar Mörck är författare till,
men som inte har Hörbyanknytning.

 

 

Klicka på PDF- Ikonen så kommer ett läsbart dokument
upp på skärmen i ett nytt eget fönster

  Mannen från Önnerup   Dokument ID: PGM_025
  Klensmeden   Dokument ID: PGM_026
  Möllaren i Omma   Dokument ID: PGM_019
  Slogstorps mölla   Dokument ID: PGM_027
  Hunneberga nr 19   Dokument ID: PGM_028
  Skräddargesällen   Dokument ID: PGM_029

  Lyby 28

  Dokument ID: PGM_011a

  Året 1906.

  Dokument ID: PGM_014a

   Förändringarnas vind.

  Dokument ID: PGM_006
  Familjen Rosell, systrarna   Dokument ID: PGM_030

  Bilder från Lyby.

  Dokument ID: PGM_010
  Drottning Margaretas Vall,   Dokument ID: PGM_017
  Tågolyckorna vid Ellinge   Dokument ID: PGM_020
  Kulladals historia (Malmö)   Dokument ID: PGM_018
  Bilder från Skåne     Dokument ID: PGM_016

Till toppen av sidan

 

Vill du ta dig en titt på Per-Gunnars egen hemsida klickar du på bilden ovan.

 


 

Här under hittar du en annan Mörck – Per Mörck som var tongivande i Hörby
Per Mörck är Per-Gunnars Mörcks farfar

   Per Mörck

Per Mörck

Hörby

 

 

Firma i specerier och kolonialvaror, glas och porslin samt fröer jämte ägg en gros, etabl. 1898 av nuvarande innehavaren, Per Mörck, f. i Jemshögs församling, Blekinge län, 1 nov. 1872.
Ledamot i kommunalfullmäktige. Ledamot. i kommunalnämnden. styrelsesuppleant  i Skandinaviska Kredit AB:s avdelningskontor i Hörby; styrelsesuppleant I. i Skånes Köpmannaförbund.

   
   

Per Mörck, 50 år.

Annons från Hörby Posten 1898.

   
   

Huset rustades upp och var klart 1930. Torget har nu också fått gatsten, istället för kullersten. Bilden troligen tagen 1942.

   
   

Illustration © Per-Gunnar Mörck. Källa: En köpmansgård i Hörby, av Per-Gunnar Mörck.

Teckenförklaring till illustrationen ovan. Bilden ovan skissen är fotograferad så du kan jämföra. skiss och bild.
   
   
a. Magasin för utsäde.
b. Förvaring av salt sill och saltsten och trappa till 2:a vån.
c. Äggpackning.
d. kafferosteri.
e. Häststall
f. Diverse lager.
g. Avfall från slakteriet.
h. Öppet lager med ak och tre väggar, för torv och stenkol.
i. fönster
j. Dörrar.

1. Diverse lantbruksmaskiner och uppställningsplats för böndernas vagnar.
2. balkong och terrass, andra våningen.
3.Busstation.
4. Garage för mindre bil.
5. Brunn med rinnande vatten.
6. Infarter
7. Gårdsplan.
8. Uthus, tillhörande apoteket.
9. Kontor samt uppgång till 2:a våningen.
10. Lagerutrymme

Läs hela "En köpmansgård i Hörby"
PDF-fil 1,8 MB
av: © Per-Gunnar Mörck.

   
   

Inredningen i Per Mörcks affär vid Gamla Torg.

I lådorna till vänster fanns kex och i tunnorna framför disken ärtor, bönor, mjöl och socker. I förgrunden en ägglåda. bakom disken mängder av kaffegods. Tillhöger finns en våg och i bakgrunden en kaffekvarn.

Kaffet var orostat när det kom i stora säckar med namn som Columbia och Brasilien. Säckarna vägde minst 50 kg. Sedan rostades kaffet i magasinsbyggnaden.

   
   

Gamla torg på 1910-talet, förmodligen en torsdag. Vid denna tid var hela Gamla Torg kullerstensbelagd.

   
   

Gamla Torg-Nygatan Mörcks speceriaffär och apotek 1954-07-26
Bild ID: HH_3052w

   
   

Annons från 1957.

Grosshandlare Per Mörcks gård. En torgdag på parkeringen. Längst till höger syns Per Mörck. Fastigheten bakom vedstackarna är skräddare Möllers hus på andra sidan gatan är till höger ”Anna Strykerskas” nästa ägdes och hyrdes ut av Per Mörck och det sista var målare Algot Svenssons.

   
   
   
   
   
   

Annons från Hörby utställningen 1952.

Tidsepok: 1910-tal.

   

Till toppen av sidan

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan