Per-Gunnar Mörck

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

   

Per-Gunnar Mörck

Per-Gunnar Mörck föddes 1937 i Hörby. Efter avslutad skolgång fick han jobb i sin fars speceriaffär som springpojke senare expedit. Då affärsyrket inte nämnvärt intresserade honom tog han efter avslutad militärtjänst plats på en reklamateljé i Helsingborg. 1960 flyttade han till Malmö där han fick plats som reklamman på Påhlssons butiker senare Meny. Inom butikskedjan Meny började han som offsettryckare. Som utlärd sådan erhöll han plats hos Nisse Tryckare AB. 1976 anställdes han på tekniska avdelningen på en större dagstidning som litograf.

Intresset för forskning kring släkten vaknade hos Per-Gunnar Mörck då han fann en bok av Gottfrid Björklund samt en mängd gamla Hörbykort i en skolåda i sitt föräldrahem. Släktforskningen bedrevs till en början på Hörby bibliotek för att sedan fortsätta i större skala vid Landsarkivet i Lund.

Släktens historia var hårt knuten till samhällets. Ett första försök att nedpränta samhällets historia gjordes under åren 1980-1983 i en klubbtidning. Sidorna sammanbands till en bok som fick namnet ”Hörby genom tiderna”.

Materialet om Hörby svällde och Per-Gunnar Mörck skrev ett antal artiklar som publicerades i ortens tidning. Dessa artiklar mottogs med så stort intresse att författaren beslöt att utge dem i samlat skick. Resultatet blev boken ”HÖRBY i äldre tider”.
Tro inte att Per-Gunnar slog sig till ro efter detta. Idag skriver han fortfarande fängslande berättelser hur folket levde på 1700-1900-talet. Gör fältstudier i samband med forskning på hög nivå letar han bland annat uppgifter på Arkiv Centrum Syd i Lund.

   
   

Hörby genom tiderna, av © Per-Gunnar Mörck
Finns på Hörby bibliotek i "pappersform".

Vi har digitaliserat boken så du kan läsa den på vår hemsida
Klicka på boken ovan så kommer du till innehållet

Hörby i äldre tider, av © Per Gunnar Mörck.
Finns på Hörby bibliotek.

 

   

 

 

Skrifter som har anknytning till Hörbytrakten

Klicka på bilderna så kommer ett läsbart PDF-dokument upp på skärmen i ett nytt eget fönster

     
 

REMMARLÖV – HÖRBY

 

 


Remmarlöv – Hörby
Historia om släkten Mörck
Dokument ID: PGM_031

Hustrumord
Dokument ID: PGM_033
Bild. Licens Creativ Commons licens CC0

Johanna Herlin
Dokument ID: PGM_012

     
     

En köpmansgård i Hörby
Dokument ID: PGM_003

En stund på jorden
Dokument ID: PGM_032
Bild. Licens Creativ Commons licens CC0

Hörbybilder
Dokument ID: PGM_009

     
     

Kring Hörbyån och dess biflöden
Dokument ID: PGM_001

Kring Hörbyån och dess biflöden
Dokument ID: PGM_002

En sommarfärd
Dokument ID: PGM_005

     
     

Onslongahuset
(Torpruin i Slagtoftaskogen)
Dokument ID: PGM_007

Död man dömd till döden
Dokument ID: PGM_021
Bild. Licens Creativ Commons licens CC0

Enekarna
Dokument ID: PGM_013_01

     
     

De slogs och tog sig ett glas
Dokument ID: PGM_004

Rövarekulan
Dokument ID: PGM_022
Läs och se fler bilder om Rövarekulan

Två mellanskånska dansställen
Dokument ID: PGM_023

     
     

Vår herre och dansbaneeländet
Dokument ID: PGM_024
Läs och se mer om Tivoli, Marknader och Dansbanor i trakten

Skatan som satte eld på Gårdstånga by
Dokument ID: PGM_008
Bild. Creativ Commons licens CC0

Drömmarna som kom på skam
Dokument ID: PGM_035
Läs mer om Järnvägen i Hörby, Höör
och dess närhet

     
     

Kruddarehuset
Dokument ID: PGM_036
Läs mer och se fler bilder på vår systersajt
www.torpruiner.se

   
     

Till toppen av sidan

 

Här följer lite andra skrifter som Per-Gunnar Mörck är författare till,
men som inte har Hörbyanknytning.

Klicka på PDF- Ikonen så kommer ett läsbart dokument upp på skärmen i ett nytt eget fönster

Beskrivning

PDF-ikon

Dokumentnamn / Filnamn

Storlek

Mannen från Önnerup

Dokument ID: PGM_025

260 kb

Klensmeden

Dokument ID: PGM_026

470 kb

Möllaren i Omma

Dokument ID: PGM_019

860 kb

Slogstorps mölla

Dokument ID: PGM_027

341 kb

Hunneberga nr 19

Dokument ID: PGM_028

324 kb

Skräddargesällen

Dokument ID: PGM_029

327 kb

Lyby 28

Dokument ID: PGM_011a

720 kb

Året 1906

Dokument ID: PGM_014a

340 kb

Förändringarnas vind

Dokument ID: PGM_006

440 kb

Familjen Rosell, systrarna

Dokument ID: PGM_030

748 kb

Familjen Rosell, bröderna

Dokument ID: PGM_034

1,5 Mb

Bilder från Lyby

Dokument ID: PGM_010

579 kb

Drottning Margaretas Vall

Dokument ID: PGM_017

1,3 Mb

Tågolyckorna vid Ellinge

Dokument ID: PGM_020

1,6 Mb

Kulladals historia (Malmö)

Dokument ID: PGM_018

1,8 Mb

Bilder från Skåne

 Dokument ID: PGM_016

2,3 Mb

En solskenshistoria från Gotland

Dokument ID: PGM_037a 

12 Mb

Kim

Dokument ID: PGM_038a

719 kb

Pastorns stora dilemma

Dokument ID: PGM_039

309 kb

 

Upphovsrätt och copyright ©

Bläddra nedåt – det finns mer

Senaste uppdateringarna

Till toppen av sidan

 

Vill du ta dig en titt på Per-Gunnars egen hemsida klickar du på bilden ovan.

Per-Gunnar Mörck är ansvarig utgivare för allt material på denna sida, att licenser och annan upphovsrätt följs.
 www.gammalstorp.se är endast en portal för att vissa Per-Gunnars gedigna material om Hörby och en del av hans material som är "utomsocknes".


 

 
   Hörby genom tiderna, av © Per-Gunnar Mörck
 

Hörby genom tiderna, av © Per-Gunnar Mörck. Finns på Hörby bibliotek.

Vi presenterar hela innehållet i boken.
Av tekniska skäl är dock någon enstaka bild utelämnad, och även någon enstaka sida, men i regel finns redan samma informationen med på våra andra länkar på hemsidan som vi hänvisar till.

Länkar finns också på själva bilderna, så om du för musmarkören över bilderna kommer du att länkas till en sida som har koppling till bilden och  ämnet.

 

Bild ID: HGT_002w_Varfor-just-Horby.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_001w_Byn-och-Kyrkan. Länk: Kyrklig verksamhet

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_003w_Skanekriget.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_004w_Horby-Marknad. Länk: Tivoli, marknader och Dansbanor i trakten.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_005w_Handelsboden. Länk: Handlare

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_006w_Hantverkarna. Länk: Branscher, verksamheter och lokala verksamheter från förr.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_007w_Järnvägen. Länk: Järnvägen.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_008w_Horby-for-och-nu. Länk: Hörby tätort.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_009w_Stenbron. Länk: Hörbyån.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_010w_vandring-langs-an. Länk: Hörbyån.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_011w_Avisa. Länk: Tidningar.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_012w_Nojen. Länk: Tivoli, marknader och Dansbanor i trakten.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_013w_Marknadstorget. Länk: Tivoli, marknader och Dansbanor i trakten.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_014w_Sockenstammoprotok.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_015w_Ringsjön. Länk: Ringsjön.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_016w_Karl-11-Stenar. Extern länk, öppnas i eget fönster. Karl XI Stenar.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_017w_Byn-vid-sidan-om-a. Länk: Menyn gamla bilder som täcker landsbyggd och tätort.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_018w_Ortnamn. Länk: Menyn gamla bilder som täcker landsbyggd och tätort.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_019w_Fulltofta-Vadermix. Länk: Fulltofta

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_020w_Framatskridande. Länk: Hörby tätort.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_021w_Aspinge-Torv. Länk: Äspinge   Torvmossar   Sågverk

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_022w_Rosten-i-etern. Länk: Hörbymasten - Terracom - Karlsfälts radio.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_023w_Skolan-Statare. Länk: Skolor - Skolfoto.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_024w_Lasarett-Apotek.   Länk: Sjukvårdsinrättningar      Apotek

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_025w_Postvasendet. Länk: Posten.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_026w_Sevardheter-Horby-. Länk: Artister och konstnärer i bygden     Hörby fälad   

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_027w_Automobilen-Indust. Länk: Greta Häggelin     Kvarnen Slagtoftavägen

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_028w_Storgatan. Länk: Storgatan.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_029w_Storgatan. Länk: Gamla Torg.

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_030w_Nygatan. Länk: Nygatan

 

Till toppen av sidan

 

Bild ID: HGT_031w_Sondagkvall-Axploc.

 

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 


 

 

Här under hittar du en annan Mörck – Per Mörck som var tongivande i Hörby
Per Mörck är Per-Gunnars Mörcks farfar

   Per Mörck

Per Mörck

Hörby

 

 

Firma i specerier och kolonialvaror, glas och porslin samt fröer jämte ägg en gros, etabl. 1898 av nuvarande innehavaren, Per Mörck, f. i Jemshögs församling, Blekinge län, 1 nov. 1872.
Ledamot i kommunalfullmäktige. Ledamot. i kommunalnämnden. styrelsesuppleant  i Skandinaviska Kredit AB:s avdelningskontor i Hörby; styrelsesuppleant I. i Skånes Köpmannaförbund.

   
   

Per Mörck, 50 år.

Annons från Hörby Posten 1898.

   
   

Huset rustades upp och var klart 1930. Torget har nu också fått gatsten, istället för kullersten. Bilden troligen tagen 1942.

   
   

Illustration © Per-Gunnar Mörck. Källa: En köpmansgård i Hörby, av Per-Gunnar Mörck.

Teckenförklaring till illustrationen ovan. Bilden ovan skissen är fotograferad så du kan jämföra. skiss och bild.
   
   
a. Magasin för utsäde.
b. Förvaring av salt sill och saltsten och trappa till 2:a vån.
c. Äggpackning.
d. kafferosteri.
e. Häststall
f. Diverse lager.
g. Avfall från slakteriet.
h. Öppet lager med ak och tre väggar, för torv och stenkol.
i. fönster
j. Dörrar.

1. Diverse lantbruksmaskiner och uppställningsplats för böndernas vagnar.
2. balkong och terrass, andra våningen.
3.Busstation.
4. Garage för mindre bil.
5. Brunn med rinnande vatten.
6. Infarter
7. Gårdsplan.
8. Uthus, tillhörande apoteket.
9. Kontor samt uppgång till 2:a våningen.
10. Lagerutrymme

Läs hela "En köpmansgård i Hörby"
PDF-fil 1,8 MB
av: © Per-Gunnar Mörck.

   
   

Inredningen i Per Mörcks affär vid Gamla Torg.

I lådorna till vänster fanns kex och i tunnorna framför disken ärtor, bönor, mjöl och socker. I förgrunden en ägglåda. bakom disken mängder av kaffegods. Tillhöger finns en våg och i bakgrunden en kaffekvarn.

Kaffet var orostat när det kom i stora säckar med namn som Columbia och Brasilien. Säckarna vägde minst 50 kg. Sedan rostades kaffet i magasinsbyggnaden.

   
   

Gamla torg på 1910-talet, förmodligen en torsdag. Vid denna tid var hela Gamla Torg kullerstensbelagd.

   
   

Gamla Torg-Nygatan Mörcks speceriaffär och apotek 1954-07-26
Bild ID: HH_3052w

   
   

Annons från 1957.

Grosshandlare Per Mörcks gård. En torgdag på parkeringen. Längst till höger syns Per Mörck. Fastigheten bakom vedstackarna är skräddare Möllers hus på andra sidan gatan är till höger ”Anna Strykerskas” nästa ägdes och hyrdes ut av Per Mörck och det sista var målare Algot Svenssons.

   
   
   
   
   
   

Annons från Hörby utställningen 1952.

Tidsepok: 1910-tal.

   

Till toppen av sidan

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan