Gamla bilder från Lyby, och lite nyare

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

 

Snabblänkar till sidan sorterade A-Ö

Blandat

Handlare

Säteriet

Lyby kyrka

Verksamheter

Geografiskt läge

Kommunalgubbar...

Knutstorp

 

 

 

Lyby geografiska läge


Bild ID: Lyby-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   
   

Lybys geografiska läge. Skånska rekognoseringskartan från 1812 och 1815-1820. Uppmätt av fältmätningsbrigaden. Originalet är handritad och i skala 1:20 000 och finns på Krigsarkivet i Stockholm.


Efter laga skifte ca 1830 ritades denna karta över markerna Lyby 7:2 – 7:3 och 28:3 i Lyby By, Lyby socken, Frosta härad, Malmöhus län

   

Till toppen av sidan

 

 

   
   Under denna länk har vi samlat hela kommunens konfirmander, oavsett plats eller ort.
  Titta gärna in på länken "Skolfoto i kommunen" där finns bilder från många andra skolor.
   

 

   

Tillkomst: Feb. 1919
På bilden: Daniel Nilsson, Lyby
Fotograf Per Bagge, Lund
Källa: https://arkivkopia.se/sak/ublu-4287

Svar: Daniel Nilsson (född 1894) tjänstgjorde under stora delar av 1900-talets första hälft som folkskollärare i Lyby (s.k. B-skola med flera klasser hopslagna).

Han var gift med Helga (född  1900) och dotter till handlanden Jöns Persson och hans hustru Ingrid Svensdotter, Lyby 28. 

I äktenskapet fanns två barn – Bo född 1921 och Birgit född 1928. Bo – senare med efternamnet Frostmo – gick i faderns

fotspår och utbildade sig till folkskollärare. Sitt yrkesliv avslutade han som skoldirektör i Ystad. Han var även mycket engagerad i Ystads teater.

Under några år på 1940-talet var jag elev till Daniel Nilsson. Jag uppfattade honom som en mycket god pedagog men med stora krav på ”ordning och reda”  i klassrummet.

 Daniel dog 1949 i Sankt  Pauli församling i Malmö. Hustrun  Helga dog redan 1937 i Lyby.

Se även Gammalstorp.se  Ebba Lybners minnen (Mäster Daniel).

 Med vänlig hälsning
Sven-Erik Rydén

Red. noteringar:
Tack för hjälpen. Alltid jättetrevligt när vi får respons från våra besökare
.

   
Bild ID: ML_293  

Hej
Har precis läst om folkskolläraren Daniel Nilsson som var lärare i Lyby i början av 1900-talet. Min farfar Albert Zeime f Perssons syster Helga var gifte med Daniel. På gruppbilden ovan ser ni sittande fr. v. Daniel och därefter hustrun Helga med sonen Bo i sitt knä.

   
   

Albert Zeime med sonen Allan i knäet och hustrun Hilma med sonen Claes.
Bild ID: ML_290. Bilden insänd av Monica Larsson, uppvuxen i Hörby.

 
   

 

  Lyby kyrka

Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Kyrkan i Lyby. Illustration © Lars Lonhage.
Bild ID: 302. Delförstoring av vykort.

Här räds varken höjd, fara eller förmåga att göra hemmagjorda byggnadsställningar. Se fler akrobatik under länken Kyrkor.
Foto: © Gert Nilsson.

   
  Här hittar du fler kyrkor och kyrklig verksamhet i bygden

Till toppen av sidan

 

Lyby Säteri

Lyby säteri från norr. Omkring1920.
Bild ID: TE_231

   
   


Lybygården.
Bild ID: GATO_304
   
   

Lyby säteri från norr. Omkring1920.
Bild ID: TE_232

   
   

Lyby säteri fasaden från nordväst.

Lyby säteri?

 

   
   

Kort historia om Lyby säteri.
Året 1626 tilldelades välborne Christopher von Hardenberg säterirättigheter för gården i Lyby, för tjänster, som han under trettioåriga kriget renderat Kristian IV. 1673 färvärvar kapten Burchard Lillie Lyby och får samma år svensk sätesfrihet för gården. Kapten Lillie avlider några år senare och gården tillfaller barn och arvingar. Bekräftelse för friheten av Kungl Majt, brev och dokument innehas av överstelöjtnanten Vinholtz, vilken är barnens förmyndare. 1757 förvärvas gården av amiralitetsläkaren och medicine professorn vid Lunds Vetenskapsakademi Eberhard Rosén, adlad 1770 Rosenblad. 1796 avlider professor Eberhard Rosenblad och dödsboet avyttrar säteriet i Lyby till häradshövdingen Pehr von Seth. Denne får tillstånd att nyttja Lyby som avelsgård under godskomplexet Osbyholm. 1810 avlider Pehr von Seth och sonen Johan ärver Osbyholms herresäte. 1834 avlider kammarherren och riddaren Johan von Seth. 1847 avsöndras genom arvsskifte herrgården Sextorp, säteriet Lyby och säteriet Råby. 1852 tar Edvard von Seth, yngste sonen till Johan, vars arvslott blir Lyby, det gamla säteriet i besittning. 1907 avlider översten Edvard von Seth och sonen Johan, även han överste, tar vid. Den senares son, ryttmästaren Edvard von Seth, avyttrar slutligen gården 1952 och sätter därmed punkt för familjens 150-åriga prägel på bygden.

Byggnaderna och trädgården är idag ett värdefullt minnesmärke från tiden då Skåne var danskt. Trädgården anlades på 1850-talet av Kunglig dansk haveinspektör Rudolf Rothe. Corps de logiet i korsvirke, delvis uppfört redan under 1500-talet, är bland de äldsta profana byggnaderna i Frosta härad.

   

Till toppen av sidan

 

Handlare

Lyby Grönsaksodling 1942.
Fotot tillsänt oss av Ingrid Olofsson.

 
   
   

Detta är på affären i Lyby och om jag inte mins fel, enligt historier som getts mig är den lilla pojken på bilden Zeime, senare ägare till affären. Den sista ägaren av lanthandeln var min far Arne Johansson (Johanssons Lanthandel) från 1960-1984, tror jag det var. Macken vad jag kommer ihåg och sett på bilder låg till vänster om affären mot Hörby. Tror den var aktiv till 1970..
Foto: Mats Johansson har bidragit med denna bild.

Ovan och till vänster är samma hus taget från fram och baksidan. Det är den gamla affären i Lyby.  Personerna lär vara ägaren Zeime med fru och sonen Albert  som startade äggfirman i Hörby. Hälsar Curtan i Malmö.

   
   

Genomfartsvägen i Lyby och lanthandeln. Den siste ägaren till lanthandeln hette Månsson och hade även en taxirörelse. Ägaren strax innan hette Albert Zeime.

 

Affären drevs av en som hette Månsson. Han sålde även bensin och fotogen, pumparna stod om jag inte minns fel till vänster i bild där stupröret är. Han hyrde även ut mangel om någon hade tvättat och behövde mangla sina lakan. Mangeln fanns på andra våningen i kupan. Skulle man behöva åka någonstans så stod han till tjänst även med taxi.
Foto: ©  Curt Persson.

Med tanke på hur huset (nedan) såg ut 2004 har en fantastisk förändring gjorts, och dessutom riktigt snyggt.

   
   

Foto: ©  Curt Persson. Bilden tagen 2004.

Foto: ©  Curt Persson. Bilden tagen 2004.

   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1933.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1938.

   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1937.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1940.

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1920.

 

   
   
Knutstorp

Knutstorp 1925.

Utdrag ur Järnvägshotellets historia

Näste ägare till Järnvägshotellet var godsägaren och Skräddaren Sven Sandsjö. Han hade övertagit hotellet genom byte med Knutstorp i Lyby. Sandjö kallades allmänt för lokomotivskräddaren efter att han köpt lokomotivet som körde mellan Hörby och Höör.
Sandsjö öppnade byns första herrekiperingsaffär i Winkvista fastigheten omkring år 1870. Sandsjö hade även en sommarstuga i Norregatan, huset som ligger intill komministerbostaden och ägs idag 1998 av Johan Persson.

 

Min familj har ägt Knutstorp sedan 1913.
Jag är tredje generationen.
Ovan foto såldes som vykort i Hörby bokhandel. På Knutstorp bodde två generationer Barfoth, som styrde Hörby som häradsskrivare. Sedan Sandsjö som satt i hantverksföreningen Hörby.
MVH - Ingvar Mårtensson

  Knutstorps ägarhistoria
   
   


Knutstorp 2023
Bild ID: Knutstorp_01. Foto: Ingvar Mårtensson
   

 

   Landsbygd    Tätort
På länkarna här ovan hittar du lanthandlare och livsmedelsaffärer i bygden

Till toppen av sidan

 

Verksamheter

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1950.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1955.

   
   

En gammal bild från vagnmakeriet i Lyby. Personerna är från vänster till höger: Oskar Hansson, Hans Hansson "vagnmakare". Sittande: Anna Lindsjö i pinnavagnen hennes bror Sven Lindsjö, Maria Hansson född Saurow, Rut Hansson, Helga Hansson (min mor 15 år gammal) Bilden tagen omkring 1919. Kommer ihåg att morfar hämtade stockar i Forsakar, där fanns på  den tiden ett stort sågverk.
Bildtext: Curt Persson.

Sven Lindsjö med syster Elsa

   
   

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Vagnmakare Hans Hansson hans hustru Maria, döttrarna Ruth och Helga samt den lille Curt.
Curt är idag en mogen man och hittade sig själv här på sidan, se text nedan.

Jag blev  förvånad  när jag fick se bilderna, undrade hur de hade hamnat här på sidan. Det är nämligen bilder som jag själv har. När jag blev född bodde vi i huset där morfar hade sitt sitt vagnmakeri tills jag skulle börja skolan, då flyttade vi ner till Hörby. 1945 flyttade vi till Malmö.
Hälsar Curt Persson.

Vagnmakare Hans Hansson med hustru Maria i trädgården. I bakgrunden lertaget och Lyby kyrka.
Foto: Bilden är tagen av min morbror som hette Ernst Berglund, han var också född i Lyby. Bildtext: Curt Persson.

   
   

En gammal bild av vagnmakeriet i Lyby. Inget årtal är angivet. Till vänster Hans Hansson hållande ett barn i famnen. Till höger Maria Hansson född Saurow 1864 i Östra Sallerup. Hennes fader Johan Wellington Saurow drev en smedja i Tattarp som brann ner 1879.
Fotot är tillställt oss av Curt Persson, Malmö. Utflyttad från  Lyby 1945.

Till vänster vagnmakaren Hans Hansson i Lyby. Till höger Sven Lindsjö hållande sin syster Elsas son Sven-Erik. Sven drev cykelverkstad i Lyby Finns ingen tidsangivelse. Fotot är tillställt oss av Curt Person, Malmö. Utflyttad från  Lyby 1945.

   
   
Taxi  
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1946.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1947.

   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1950.

 
   
   
    
   
   

Till toppen av sidan

 

Kommunalgubbar och annat "fint" folk

Kommunalfullmäktige i Lyby kommun vid kommunavlutningen 1950.
Stående från vänster: 1. Lantbr. Axel Groos, Åkarp (c), 2. Lantbr. Gösta Nilsson, Södertou (fp), 3. Småbrukare Oscar Jonsson, Fridhem (s), 4. Lantbr. Tage Nilsson, Lillehem (c), 5. Lantbr. Ture Green, Söderto (c), 6. Lantbr. Tage Frostle, Södertou (fp), 7. Fru Tyra Nordin, Norrtou (fp), 8. Lantbr. Sigvard Olsson, Lyby (fp), 9. Folkskollärare Arvid Olsson, Lyby (fp), Sittande från vänster: 1. Fru Carolina Jonsson, Fridhem (s), 2. Kom. Nämdsordf. A G Palm, Fridhem (c), 3. Handl. Ture Andersson, Norrtou (fp), 4. Lantbr. Malte S Olsson, Norrtou (c), 5. Landarbetare Wilhelm Olsson, Brunstorp (s), 6. Lantbr. P. Wilhelm Nilsson, Åkarp (c).
Fotograf: Okänd.

1935. Styrelseledamöterna i Hörby och Lyby S. L. U. avd. vid dess 10-års jubileum 1935. Stående från vänster: 1. Nils B. Persson, Benarp Hörby sekr. och kassör. 2. Erik Åkesson, Lyby. 3. Malte S. Olsson, Norrtou. 4. Herbert Svensson, Osby vice ordf. Sittande från vänster: 1. Agnes Månsson, Lyby. 2. Harald Persson, Almarkaröd ordf. 3. Emmy Nilsson, Hörby

 

   
   

Kommunalnämnden i Lyby kommun vid kommunavslutningen 1950.
Från vänster: Oscar Johnson, Fridhem Lyby (s) Handl. Ture Andersson, Norrtou (fp) Kommunalnämdsordf. A. G. Palm, Fridhem (c) Lantbr. Tage Frostle, Södertou (fp) Lantbr. Axel Groos, Åkarp (c). Fotograf: Okänd.

Elin Sjögren och lilla Betty.
Lilla Betty känner jag igen. Du undrar var bilden är tagen. Bilden är nog tagen i Lyby, lilla Betty var Lybys eget original. Hon brukade hjälpa till då det var kalas eller andra stora fester i byn!
Hälsar Curtan i Malmö

   
     

Frans Henrik von Seth.

Eduard Albert von Seth född
1831-08-23. Överste vid Skånska Dragonregementet i Ystad.

 
     
     

Ryttmästare Eduard Albert von Seth.

Agneta von Seth född Kockum.

 

 
     
     Politiker i bygden  

 

Till toppen av sidan

 
Lite blandat i Lyby
 

Lyby.gatubild.
Bild ID: GATO_011
   
   

Lyby från kyrktornet.
Bild ID: HH_3751. Foto: Henry Holm.

Lyby Auktionsförrättare fjärdingsmannen Sjöström
Bild ID: HH_3738. Foto: Henry Holm.

 

Lyby lantbruk 11 sept. 1963.
Bild ID: HH_3752. Foto: Henry Holm.

   
   

Bilden tagna från Lyby ned mot Osbyholm.
Bild ID: HH_3748. Foto: Henry Holm.

Lyby allén mars 1956. Bilden tagna från Lyby ned mot Osbyholm.
Bild ID: HH_3750. Foto: Henry Holm.

   
   

Lyby. Bilden tagna från Lyby ned mot Osbyholm.
Bild ID: HH_3749. Foto: Henry Holm.

   
   

Lyby lantbruk juni 1957.
Bild ID: HH_3753. Foto: Henry Holm.

   
   

Lyby lantbruk juni 1957.
Bild ID: HH_3754. Foto: Henry Holm.

   
   

Min barndom i Lyby på 1950-talet

Pappa Torsten och mamma Agnes Edquist köpte en bondgård i Ullatofta det var i början på 1950-talet. En dag var min pappa på Auktion och skulle cykla hem då råkade han ut för en tragisk olycka. Vägen var hal och han föll av cykeln och slog i huvudet i vägbanan. Detta tog så illa att han avled senare av skadorna han fått. Det var i mars 1954. Jag har inga minne av när vi bodde i Ullatofta och inte heller av min pappa.
Nu stod mamma Agnes ensam med två minderåriga söner Bengt och Jan-Eric oftast kallad Janne. Vi bröt upp från Ullatofta och flyttade år 1955 till Lyby 27 som blev vårt nya hem.
Huset låg ovanför Lybygården med en fantastisk fin utsikt åt alla håll inte minst med vyer ner mot Ringsjön och Hörby. Huset var mycket trevligt det var ett som man säger bra hus men omodernt. Nedre våningen innehöll kök finrum och två små rum. Ovan våningen fanns det ett sovrum som jag och min bror delade. Resten var vindsutrymme.
Där var källare under huset. Vi hade stor trädgård fruktträd grönsaker bland annat morötter rödbetor och bär jordgubbar och hallon detta skördades och konserverades. Bär kokades in och saftades eller blev det sylt. Gott att ha till vintern! Allt förvarades i ett matförråd i källaren.

Huset hade inget badrum eller toalett inne. Dessa bestyr fick skötas på ett dass ute i en annan byggnad. Toalettpapper var inte att tänka på utan det blev fjol årets tjocka telefonkatalog som man fick riva ut en sida och gnuggade pappret i händerna mot varandra så blev pappret mjukare. På den tiden var telefonkatalogerna rejält tjocka och varade länge. Bada blev i en zinkbalja på golvet i brygghuset där mamma tvättade våra kläder.

Djurbesättningen på vår gård var grisar får gäss höns och förstås hund och katter.
Fastän vi levde ganska fattigt gick där ingen nöd på oss. Mamma var ensam med oss söner och det var väl inte så lätt alla gånger att få tiden att räcka till. Jag kan inte förneka utan att vår uppväxt på Lyby 27 blev bra för oss.
Vi bodde kvar på gården till 1966 då sålde mamma till en man som hette Frick han bor fortfarande kvar i huset Vi flyttade ner till Hörby till en modern insatslägenhet som HSB byggt. Där var badrum och toalett och nära till Hörby centrum. Mamma hade nära till sitt jobb förvisso en brant backe som ledde upp till vårdhemmet Georgshill där hennes arbetsplats var. Hon arbetade som lokalvårdare. Några år senare närmare bestämt år 1976 började jag också arbeta där som vårdare på en avdelning för utvecklingsstörda.
Georgshill var en arbetsplats där alla kände alla eller var släkt med varandra. De flesta som bodde i Hörby på den tiden har passerat och jobbat kortare eller längre tid på vårdhemmet. Där kunde till och med vara personer som jobbade i tre generationer mormor dotter och barnbarn. Tala om trivsel!

 

HSB lägenheterna på Villagatan där Agnes Edquist flyttade dit då hon sålt gården i Lyby. Här bodde hon till sin död.
Den långa skorstenen med byggnadsställning försörjde HSB husens lägenheter med oljeeldning. Den togs bort för ett antal år sedan. Idag gäller eldning med flis.
HSB 1964-11-18. Bild ID: HH_3129w från Henry Holms bildarkiv. Text Bengt Edquist.

Bild ID: BE_007, Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.
Jan-Eric och Bengt Edquist i mormor och morfars trädgård i Hee

 

 Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.
Jan-Eric i skrindan medan Bengt kör honom. Flickorna i bakgrunden är kusiner. Alla på besök hos släktingar kanske på kalas.
Bild ID: BE_009

Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.
Agnes med sin pojkar till vänster Jan-Eric och till höger Bengt i mormor och morfars trädgård i Hee.Bild ID: BE_003

   
   

Agnes med sönerna Bengt och Jan-Eric i hemmets lugna vrå.
Bild ID: BE_001, Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.

Agnes och Torsten Edquist i slutet av 1940-talet.
Bild ID: BE_002, Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.

   
   

Lillebror Jan-Eric  med storebror Bengt vid trappan till farmor och farfars hus i Dovestorp utanför Finspång
Bild ID: BE_005, Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.

Sinnes hus (mittemot Magnussons) Skomakare Persson.

Sinnes hus ligger ( idag mycket ombyggt) längst österut i Lyby på gränsen till He.
Vi har originalfotot som vi har fått av en tidigare ägare. Mannen på bilden heter Alfred Nilsson som ägde huset mellan 1939 och 1958. När Alfred köpte huset av "Sinne" (vad jag har hört så var det ett smeknamn för Signe ) då låg huset på ofri grund (samfälld mark) men Alfred var flitig och lyckades få tag i alla delägarna och lyckades övertala dom att sälja så 1951 så var köpet av marken genomförd. (originaldokumenten finns bevarade).
Torgny Persson

   
   

Agnes Hansson som senare blev fru Edquist är i Karin och Anders Perssons trädgård i Hee. 
Bild ID: BE_006, Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.

Pappa Torsten skojar med sonen Bengt
Bild ID: BE_008, Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.

   
   

Stathus till Lybygården brann ned år 1906.
Bild ID: TE_234

   
   

Vykort avser Lyby. Illustration © Lars Lonhage, Hörby.
Bild ID_ TE_237

   
   

Bygatan i Lyby. Illustration © Lars Lonhage.
Bild ID: 302. Delförstoring av vykort.

   
   

Motiv från Lyby kyrkby. Vykortet är framtaget med anledning av av postanstalten som fanns här i Lyby mellan 1/7 1875 till den 31/1 1879. Illustration © Lars Lonhage. Bild ID: 301. Delförstoring av vykort.

 

 
   

Bengta Nilsson i mossen. Wilhelmssons hus Lyby:26

Karl i mossen.

 

 
   

Nils, Gösta, Evert och Johan Persson Lyby 20.

Per Persson. Lyby 20.

   
   

Ebba Lybners föräldrahem Lyby 20.

Gammal oljemålning av Lyby. Konstnär okänd.

   
   
 

Anders Rosell Lyby 5:13

 
   
   
 

Hermans hus Lyby 5:13.
Bild ID: Herrmans-hus-Lyby.
   
Till toppen av sidan

Gårdsfolket inför ett ”gille”
1. Sven Lindsjö, 2. Otto Lindsjö, 3. Nils Ask, 4. Ruth Ask, 5. Olof Hjort, 6. Janne Viktorsson, 7. Oskar Lindsjö, 8. Valdemar Berggren,
9. Huggedräng Olsson, 10. Bernhard en bror till Valdemar, 11. Sven Håkansson, 12. Ernst Olsson, 13. Greta Olin, 14. Okänd, 15. Fru Berggren
16. Sven Pers, 17. Berggren, 18. Ruth Hjort, 19. Lisa fosterdotter hos Ask, 20. Herta Rosell, 21. Nils Ask, 22. Anna Lindsjö, 23. Marta Hjort,
24. Cecilia Berggren, 25. Okänd, 26. Okänd, 27. Karin Lindsjö, 28. Hulda Svensson, 29. Solveig Lindsjö, 30. Ingeborg Svensson.

   
   

Exteriör Lyby nr 5. På den gamla korsvirkeslängan är uppsatt en vindflöjel med bokstavsursparingar K M U M, som lär vara sign. för Knut Hein och Ulla Månsdotter. Flöjeln funnen i marken av Anders Månsson.

Utfärd till Getskog för att gallra betor. I Vagnen från vänster: Anna Granath, Hilma Jönsson, Hanna Jöns Pers, ”lilla” Betty Andersson, Hilma Lindsjö samt Anders Månsson Lyby 5.

   
   

 Lyby nr 5. Från vänster: Ida Månsson, Ester Svensson samt Anders Månsson. Märket ovan dörren är Allmänna Brandförsäkringsverket från 1782.

Lyby i ”svängen” Bror Cederström till vänster och Janne Viktorsson
till höger framför Selma Cederströms hus.

   
   

Klöverskörd i Lyby 1915. I ”lasset” Janne Viktorsson och
längst till vänster av de stående Marta Hjort.

Hus i Lyby?

 

 

   

Från höger Maria Hansson, Hilma Lindsjö är dotter till Maria Hansson. Elsa Lindsjö med sin son Sven-Erik, Elsa är dotter till Hilma. Fotot är tillställt oss av Curt Person, Malmö. Utflyttad från  Lyby 1945.

16 december 1945.  Hörby – Lyby SLU:s 20  årsjubileum på Stora Hotellet i Hörby. Fotograf: Okänd.

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

Vid tiden för enskiftet 1812 företogs syn av Lybys sockens 79 längor där 33 st. var uppförda så att väggarna var av korsvirke med båleunderväggar och leröverväggar inåt gården, samt på gårdens utsida gråsten.
3 st. längor var av enbart korsvirke med tegel. 9 st. längor var av korsvirke med ler över och båle under. 9 st. längor var uppförda i gråsten.
Övriga längor var byggda framförallt i trä, men då byn blott hade en mindre mängd skog uppfördes nya byggnader i sten.
En kunglig förordning av år 1957 gav befrielse från personlig skatt för den som byggde sitt hus av sten vilket också kan ha bidragit.
Kartan är klickbar.

   
Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher