Toppen

Lokalproducerade böcker om bygden

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Till uppdateringarna

Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Böcker om bygden, skrifter och häften, presenteras utan inbördes ordning

Vi vill slå ett slag för alla de enskilda personer som utan vinstintresse, men med massor av arbete och engagemang har gjort lokala böcker, häften och skrifter.
Nyare böcker, som mest bara är kopior och till stor del upprepar vad som redan skrivits och som i princip bara producerats för att tjäna pengar har vi avstått ifrån att ta med. Då är det bättre att läsa originalboken istället.
Det som inte finns att köpa lånar du på biblioteket.

Har du skrivit eller producerat något som inte är med så kontakta oss gärna . Vi har säkert missat material som väl passar in på sidan.

 

     

 

Henry Holm har skrivit många böcker

 

Räddningstjänsten, Hörby 100 år

     
     

Hörby i äldre tider, av Per Gunnar Mörck.

Boken Hörby i äldre tider handlar till största delen om 1800-talet men också om ett tiotal år in på 1900-talet. Det var under 1800-talet utvecklingen tog fart. Det var då Hörby började växa från en liten by till ett modernt samhälle.
Besök platserna som det här berättas om, ta fantasin till hjälp, då träder byn och människorna som levde i Hörby fram ur det förflutna.
Textkälla: Skånes Släktforskarförbund.
Finns på Hörby bibliotek.

Hörby genom tiderna,
av Per-Gunnar Mörck
Finns på Hörby bibliotek.

Det Hundraåriga Arvet
av Per-Gunnar Mörck.

 

     
 

Till toppen av sidan

 
     

Fulltofta Sockenbok 1999. av
Fulltoftas hembygdsgrupp.
Finns på Hörby bibliotek.

Fulltofta Sockenbok 2012, av
 Fulltoftas hembygdsgrupp.
Finns på Hörby bibliotek.

Intervjuer med Hörbybor : 1984-1985.
Åkesson, Ernst - Sveriges kyrkliga studieförbund (Mellanskåne)

 

 

 
 

Till toppen av sidan

 
     

Till vår sida om Utställningar i Hörby

     
 

Till toppen av sidan

 
     

    

Frosta Härads Historia.

     
 

Till toppen av sidan

 
     

 

En härlig sammanställning av en gången tid i Hörby. Många gamla foton, skisser, och kartor. 
Utgiven av Hörby Kommuns Plan och Byggkontor 1996.
Finns eventuellt på Hörby Bibliotek alt Hörby Kommun.


Se massor av bilder från
lindansarnas storhetstid.

 

 

 
 

Till toppen av sidan

 
     

Sjukvården i Hörby hundra år 1879 - 1979.

 
     
 

Till toppen av sidan

 
     

Inget som är med här på hemsidan men en bok som kommer från Äspinge är "Skomakarens Annette berättar".

Annette Sonesson levde 1881-1952 i Äspinge och var en av alla de ortsmeddelare, som satt i sin stuga och skrev om seder, bruk och vad som hände på landet.
Materialet skickade hon bland annat till Folklivsarkivet och Dialekt & ortnamnsarkivet i Lund, där det än i dag fimms tillgängligt i handskriven form.

I boken presenteras några av hennes berättelser. Utgiven av Äspinge byaförening 2002.

 "Förr och nu i Äspinge socken".

Vi har samlat ihop bilder och berättelser om vår - i våra ögon - fina hembygd. Det är berättelser om potatisplockning, livet på landet, skolorna i Äspinge och Blentarp, hur det var förr, men det är också en berättelse med bilder om hur vår bebyggelse ser ut i dag. Husen, som fotograferats i nutid, finns i Äspinge med Västervång, Stavröd, Råset, Månssköp, Gammalstorp och Benarp.


Textkälla: Skånes släktforskarförbund
Utgiven av Äspinge byaförening 2014.

 

 

Hörby sockens historia
av Gotfrid Björkelund och Lars Hansson.

 
 

Till toppen av sidan

 
     

Utgiven 1987. PDF-fil 8,9 MB
http://www.sodrarorum.com/

Utgiven 1991, PDF-fil  17,6 MB
http://www.sodrarorum.com/

PDF-fil 487 kB
http://www.sodrarorum.com/

     
 

Till toppen av sidan

 
     

Utgiven 1995. PDF-fil 24,2 MB
http://www.sodrarorum.com/

Utgiven 1998. PDF-fil 23,4 MB
http://www.sodrarorum.com/

Urgiven 1993. PDF-fil 31,2 MB
http://www.sodrarorum.com/

     
     

Till vår sida om Utställningar i Hörby

"Hörby kring sekelskiftet", är en skildring i kåserande form från Hörby. Den är illustrerad av författare och har publicerats i Mellersta Skåne den 18/12 1948 och 7/3 1949.

Här presenterar vi alla de illustrationer
som finns i boken.

Originalhäftet från 1942. Riktigt svårt att få tag på, även på ett välfyllt antikvariat.

     
 

Till toppen av sidan

 
     

Detta häfte lär man nog bara komma över i USA.

Utgiven 1988 av Hörby Kulturnämnd och Frosta Sparbank.
Författare Henry Holm.

Till: Hörby – orten i centrum.

 

 

 

 
 

Till toppen av sidan

 
     

Victoria Benedictssons


Originalhemsidan,
som är en av våra systersajter.
Öppnas i nytt eget fönster.

Vi slår ett slag för våra
egna systersajter

Du har en komplett historisk sajt med Hörbys mest kända dam genom alla tider, Victoria Benedictsson.

 

Du har vår andra sajt som berättar allt om Fulltoftas torpruiner, plus lite torp som lever än.

Fulltofta Torpruiner

En mycket ingående  historik och  presentation. Innehåller många uppgifter som aldrig tidigare publicerats.

Originalhemsidan,
som är en av våra systersajter.
Öppnas i nytt eget fönster.

     
 

Till toppen av sidan

 
     

Under 1990-talet började en grupp Hörbybor att träffas och prata gamla minnen, titta på bilder ur Studieförbundet Vuxenskolans arkiv och ha trevliga möten. Tyvärr fördes inga anteckningar om vad som berättades, vilket är en förlust då flera av gruppens medlemmar inte längre finns med oss.

Hörby museum hade år 2006 en utställning som hette "Låt bilderna berätta" där museets fotosamling inventerades för öppna dörrar och med foton som inte var definierade. Museet kontaktade en del av den gamla Hörbygruppen för att få hjälp med bilderna. Inte heller denna gång blev det någon dokumentation.

Men sex år senare startades en studiecirkel om gamla Hörby och nu blev det bättre och cirkeln lyckades med sitt mål, att göra en bok med gamla minnen från Hörby med lånade och privata foton samt med uppgifter om verksamheten i centrala Hörby förr och nu.
Textkälla: Skånes Släktforskarförbund

Alla bilder från Studieförbundet Vuxen-skolans arkiv, ca: 3000-3500 bilder finns ALLA här på vår hemsida. Du hittar dessa bland alla de andra över 33 500 bilderna, som finns på www.gammalstorp.se  idag (feb. 2024).

"Intresset för hembygden och dess historia har sedan gammalt varit stort i Svensköp. En studiecirkel har också under senare år kommit samman kring detta ämne. Ett värdefullt material rörande bygdens historia har på detta sätt samlats, i huvudsak om utvecklingen här under de sista hundra åren.

För att kunna förstå samtiden behöver man känna kontinuiteten med gångna generationer utifrån ett historiskt perspektiv. Och då intresset bland medlemmarna i studiecirkeln undan för undan blev större att lära känna mera av socknens historia, beslöt man att forska i denna för att sedan framlägga resultatet i form av en bok.

Denna bok, betitlad "Svensköps socken genom tiderna" föreligger färdig. Många är de källor som kommit till användning och man har önskat att de i största mån skall få tala för sig själva, samtidigt som de blivit ordnade så att de ger en klar bild av utvecklingen under de århundraden som gått.

Dokumenten och handlingarna har främst skaffats från olika arkiv, även tidningsartiklar som rör Svensköp har utnyttjats. Bland annat material har också delar av Ola Lundbergs Svensköps Sockens Minnesbok', utgiven i Hörby 1914 tagits med. Denna bok är för länge sedan slutsåld och svår att komma över. Det som medtagits gäller särskilt de delar, som skildrar skogsböndernas villkor efter enskiftet på 1800-talet. Lantbrukare Nils Isacsson, som vuxit upp i Elmhult och som har ett varmt intresse för denna bygd, har ställt sina värdefulla forskningsresultat till sitt förfogande. Bland annat handlingar från Riksarkivet i Köpenhamn och har gjort det möjligt för oss att komma långt tillbaka i tiden. Värdefulla bidrag har vidare lämnats av William Lengertz i hans 'Boken om hembygden' samt av den kände hembygdsforskaren Gunnar Persson i Dala, författaren Tor Flensmarck samt målarmästaren och släktforskaren Päher Eskilsson.

Boken är rikt illustrerad, bl. a. med unika bilder lånade i Hörby Museum. Omslaget är tecknat av konstnären Yngve T. H. Berg, Lund."
Textkälla: Skånes släktforskarförbund

Faktaboken Industriminnen, Hörby kommun
av Inger Andersson och Hugo Gilment.
Finns att låna på biblioteket.

 

Boken är producerad av Studieförbundet Vuxenskolan i Hörby och Skånes hembygdsförbund i samarbete. Faktamaterialet är framtagit av Fil. kand. Inger Andersson, länsantikvarie Carin Bunte och Hugo Gilmet på Skånes hembygdsförbund, delvis i samarbete med SV:s studiecirklar "Bygd i förvandling".

För tryckkostnaderna står Studieförbundet Vuxenskolan med bidrag från Hörby kommun. Tryckt av Mellersta Skånes Civiltryckeri 1978.

Kartor, skisser och omslagsbilden av Äspinge Bränneri är gjorda av Hugo Gilmet.

Du Industriminnen inte är en "bok" i vanlig bemärkelse utan en skrift, som berättar fakta utan en massa bilder, så försöker vi lämna länkar  till bilder och annan information som finns på gammalstorp.se i den mån vi kan.
Tänk på att när ni läser texterna så är de från 1977, vilket betyder att när det står "idag" handlar det om 1977.

Du som besökare får väldigt gärna lämna kompletterande upplysningar, bilder eller annat som kan komplettera både skriften "Industriminnen" och vår hemsida.
Vi har också lagt mycket tid på att leta upp de personer som medverkat till "Industriminnen" men med dåligt resultat. Endast en äldre person (85+) har vi hittat och försökt kontaktat, än så länge utan resultat.

Boken finns att låna på biblioteket.

 

 

 

 
 

Till toppen av sidan

 
     

Per Nilssons väg till Köinge by

Ger en intressant historisk tillbakablick genom att man får följa hans liv från när han 1871 föddes på en gård i Bosjöklosters socken och vidare framåt till en bit in på 1930-talet. Han berättar om sin skolgång, värnplikt och år som dräng. Han arbetspendlar mellan Örtofta sockerbruk och ett tegelbruk i Danmark.

Men livet är inte alltid så enkelt varken i arbetslivet eller kärleken. I början av 1900-talet beslutar han sig för att bli lantbrukare först i Södertou och senare i Köinge och han berättar med stolthet om sitt sätt att utveckla dessa lantbruk. Han berättar om ett besök på Baltiska utställningen i Malmö 1914, om ransoneringar under världskriget, som då endast kallades så innan nästa världskrig bröt ut. Pandemin ”Spanska sjukan” drabbar hans familj liksom många av grannarna och man kan se att livet på olika sätt är skört ibland.

Sista delen är inte Pers berättelse utan en kompletterande text om ägarna till olika fastigheter, från ungefär den tid när Per kom till Köinge fram till 2021. Den utgår från Benarp och fortsätter längs vägen till Köinge by och däromkring. En karta bifogas så att man kan följa med var de beskrivna gårdarna är belägna, Där finns även anekdoter om personer som bott i området.

 Boken kan köpas direkt av författarna, ring Ann-Sofie Haraldsson 073 808 4869. Den säljs även på Solåkra Gård i Köinge, ring Lena Friberg 070 346 9875 samt på Sandahls modehus i Hörby och Kulturhuset i Östra Sallerup.

Källa: Frosta Härads Hembygdsförening.

Per-Gunnar Mörck har skrivit så mycket om byn och omgivningarna. Du hittar allt här.
 
     

Till toppen av sidan

 

   Svensk Amerikanska Tidningar
Det fanns ett stort antal tidningar i USA från mitten av 1800-talet och framåt där det då skrevs om stort och smått från Sverige.

Du kan själv hitta dem genom att söka på:  Svenska tidningar,

https://tidningar.kb.se.

 Skriv in sökordet svensk amerikanska när du kommit in på sidan så får du många träff
   
https://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/publishing
   
   
   
   

Till toppen av sidan

 

 

Böcker som vi på gammalstorp på något sätt bidragit med material.
Ibland gammalt, som vi fått från er i bygden, ibland nyare, som vi själva fotograferat
Med barnen i centrum


Boken "Barnen i Centrum" har använt (moderna) bilder från vår hemsida. Så klart har de frågat om lov.
Fotografen är vår "egen" fotograf Roland Pedersen.
 
 
 

 
Kvinnliga fotografer i Malmö

Kvinnliga fotografer i Malmö.
I boken presenteras:

 Tea Raab Martinsson som
också hade verksamhet i Hörby.

Anna Nilsson Tykesson, som
även hon hade verksamhet i Hörby.

 

Titta gärna in på vår länk "Fotografer i bygden"

 
 

Länk till fotograf: Tea Raab Martinsson.

Länk till fotograf: Anna Nilsson Tykesson.

 

 
Snapshot
Svensk Museitjänst - Riksantikvariatämbetet i Tumba använder bilder och historiska fakta från gammalstorp.se i sin jubileumsbok.
"Snapshot 400 års minnesbilder ur arkiven".

Vi gläder oss att vår hemsida är av den kvaliteten att en institution av den här digniteten som Riksantikvariatämbetet visar intresse och vill använda material från oss.

Vi vill dela denna glädje med just er som sänder bilder, fakta eller på något sätt hjälper oss att hela tiden få fram nytt material.

Tack för all er hjälp
gammalstorp.se

Riksantikvariatämbetet har precis samma idé med sin bok 2018, som vi hade 2012 när vi startade hemsidan om gamla bilder i Hörby kommun.
En eller flera bilder med en inte allt för lång textmassa, som på ett snabbt och förklarligt sätt berättar historia.


   

Till toppen av sidan

 

   Om kriget kommer, finns i flera årgångar och versioner

Här ses fästningen sammanbyggd med boningshuset.  Foto: © Gert Nilsson.

   
Om kriget kommer är visserligen inte skriven av någon lokal författare, men då denna skrift  till stor del kan förknippas med  "Fästningen i Söderto" har vi tagit med den här. Fästningen i Söderto.
   

Till toppen av sidan

 

 

Om kriget kommer – eller kanske när kriget kommer

1943 1952 1959 1961 1989 2018 2018

 

Söderto fästning

Skyddet mot ryssen.
Karl-Göran Perssons
eget krig.

Bombplanet som störtade
i Svensköp 1944
Modiga kvinnor.
Man kallade dem Torsvalor

Till toppen av sidan

 

Gamla almanackor med lokala handlares och företags annonser talar om jättemycket hur handeln i byn och landsbygden fungerade förr. Man får också ganska snabbt klart för sig vilka handlare som dominerade i byn och kommunen. Bara denna avdelning innehåller strax över 1600 annonsavbildningar mellan år 1900 – 1959.
 

Till toppen av sidan

 

 
Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Till uppdateringarna

Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan